Od Off

AČR bude jednat o pořízení až 77 kusů tanku Leopard 2A8 v 6 modifikacích

Přidat na Seznam.cz

Vláda nedávno pověřila ministryni obrany Janu Černochovou jednáním o možnosti připojit se k nákupu nových tanků Leopard 2A8, který pro Bundeswehr plánuje pořídit Německo. Česká republika by se tak mohla připojit k budoucím uživatelům ověřeného tanku Leopard 2, jediného vyráběného tanku v Evropě.

leopard2a7Foto: Vláda nedávno pověřila ministryni obrany Janu Černochovou jednáním o možnosti připojit se k nákupu nových tanků Leopard 2A8, který pro Bundeswehr plánuje pořídit Německo. (ilustrační foto) | KMW

Leopardy 2 používají ozbrojené síly hned 22 zemí, navíc slouží ve všech zemích střední Evropy, tedy v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku i na Slovensku a v Česku. Výrobce tanku, společnost KMW, vyrobila více než 3500 Leopardů 2, které se dnes montují především v Mnichově a Kasselu. Výrobce má pro uživatele tanků Leopard také propracovaný program podpory LEOBEN (Leopard-benutzende Staaten). Program umožňuje sdílení zkušeností z provozu tanků, sdílení logistiky a přináší ekonomické úspory. Státy skupiny LEOBEN spolu úzce spolupracují při výzkumu a vývoji, modernizacích tanků, opravách, poskytování náhradních dílů nebo zajišťování munice tak, aby provoz tanků Leopard 2 byl co nejekonomičtější.

Letečtí návodčí „vládci hromu“ pomáhají střežit hranice NATO na Slovensku

Účelem nákupu nových tanků je přezbrojit 7. brigádní úkolové uskupení moderním typem MBT (main battle tank), a tím zabezpečit zvýšení operačních schopností pozemních sil Armády České republiky, především v rámci schopností mechanizovaného vojska, a to na území ČR i v zahraničních operacích. Cílem přezbrojení je také naplnění požadavku NATO na výstavbu těžké brigády do roku 2027 dle Capability Targets 2021. 

Projekt pořízení nového MBT jako náhrady stávajících tanků T-72 M4CZ byl plánován po roce 2030. Se změnou bezpečnostní situace v Evropě v důsledku ruského útoku na Ukrajinu, následné pomoci Ukrajině ve formě dodávek vojenského materiálu včetně těžké techniky a přehodnocení priorit AČR následně došlo k předsunutí tohoto projektu na roky 2027–2030. Na základě těchto skutečností byla zpracována studie proveditelnosti, která měla posoudit dostupnost jednotlivých typů tanků na trhu a celkovou finanční náročnost projektu.

Další Čtení :  SKLENOVSKÝ Bruno / 1893 – 1957

O výhodách pořízení nových tanků Leopard 2 jsme u nás několikrát psali. Česká armáda již disponuje prvními kusy z celkem 14 tanků Leopard 2A4, které ji daruje německá vláda (jako ocenění za pomoc České republiky Ukrajině). Tento typ tanku už také prošel vojskovými zkouškami, takže v podstatě nic nebrání jejich službě v českých ozbrojených silách. AČR již tedy se staršími tanky Leopard 2 operuje a volba pořízení nových tanků Leopard 2A8 je tak logická.

Ministerstvo obrany ČR bylo informováno německým protějškem o možnosti připojit se k připravované rámcové dohodě mezi německým Spolkovým ministerstvem obrany a firmou Krauss Maffei Wegman na pořízení tanku Leopard 2A8 v březnu 2023. Ohledně společného nákupu Němci oslovili i další státy, což by mělo mít za následek snížení celkové ceny vozidla, rozšíření výrobních kapacit sériové výroby a urychlení dodávek.

První české zkušenosti s řízením německého tanku Leopard 2

Podle posledních informací plánovaný nový typ Leopard 2A8 německé ministerstvo obrany považuje za přechod na výrazně modifikovanou verzi Leopard 2AX, která by měla být představena ke konci této dekády. Leopard 2A8 bude mít nejspíše mnoho společného s demonstrátorem představeným na Eurosatory v červnu 2022, na podzim 2022 během Dnů NATO v Ostravě či na veletrhu IDET 2023. Základní koncepce tanku ani velikost a rozmístění osádky se nezmění. V přední části korby vpravo bude mít své místo řidič, v bojové věži pak budou operovat velitel, střelec a nabíječ. Verze 2A8 údajně také zůstane u kanonu Rheinmetall Rh 120 L55A1, nicméně dostane opět vylepšenou ochranu, jejímž základem bude třetí generace kompozitního vícevrstvého pancíře, bude posílena i protiminová odolnost korby a ochrana proti kazetové munici útočící shora.

Leopard2a7_IDET2Foto: Leopard 2A7 na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Řidič tanku bude mít k dispozici kombinovaný systém denního a nočního vidění, který integruje termokameru a zesilovač pro slabé osvětlení pro výhled vpřed i vzad. Tento pokročilý systém výrazně zlepší situační přehled a umožní lepší orientaci za zhoršených světelných podmínek. Vylepšení se dočká i optoelektronické vybavení, systém řízení palby a komunikační systémy. Motor bude disponovat vyšším výkonem na úrovni 1193 kW a tank dostane i silnější pomocnou jednotkou s výkonem 20 kW. Leopard 2A8 bude také vybaven systém aktivní ochrany EuroTrophy, který je odvozen od osvědčeného izraelského systému Trophy. To do určité míry změní tvar věže ve srovnání s dřívějšími verzemi. Zatím není jisté, zda bude na věži instalována dálkově ovládaná zbraňová stanice.

Další Čtení :  Účastníci konference ICOM Prague 2022 navštívili muzea Vojenského historického ústavu Praha 

Možným společným pořízením tanku Leopard 2A8 by došlo k zásadnímu prohloubení vojenské spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Při zpracování studie proveditelnosti deklaroval výrobce KMW připravenost zapojit podniky českého obranného průmyslu do výroby a zabezpečení životního cyklu tanku. Maximální možné zapojení českého průmyslu do projektu bude jednou z priorit při vyjednávání s Německou stranou a výrobcem.

Předmětem projektu pořízení MBT je následující:

  • nákup až 77 ks MBT v 6 modifikacích
  • nákup až 6 ks dílenských vozidel na kolovém podvozku 8×8 ve 3 modifikacích
  • vyškolení personálu
  • výchozí logistická podpora
  • výcviková základna (trenažérová a simulační technika, didaktické pomůcky)
  • munice pro zaškolení
  • zabezpečení údržby a oprav MBT v úvodní části životního cyklu
  • dodávky počátečních zásob náhradních dílů a dílenských prostředků
  • zapojení podniků českého obranného průmyslu do výroby a zabezpečení životního cyklu

Tanky, jakožto i ostatní obrněná vozidla, na ukrajinském bojišti jasně potvrdily svůj význam, což si uvědomila naprostá většina armád, včetně AČR a zahájení vyjednávání o pořízení ověřených tanků Leopard 2A8 je pro Českou republiku dobrou zprávou, protože, jak jsme již také psali, existuje vícero zájemců o tyto stroje a současné výrobní kapacity jsou omezené.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, KMW

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba:

Další Čtení :  Otevírací doba o Velikonocích