Od Off

Priority náčelníka Vojenské policie plk. Jiřího Ročka

Přidat na Seznam.cz

Na dnešní 26. schůzi Výboru pro obranu představí nový náčelník Vojenské police (VP) plk. gšt. Jiří Roček své priority v řízení tohoto policejního sboru. Plukovník Roček se stal nástupcem plk. Otakara Foltýna od 1. března 2023, kdy v rámci své první účasti na jednání výboru slíbil, že ve velmi krátké době představí své priority. Pro náš magazín tehdy uvedl, že chce navázat na práci plk. Foltýna: „Budu pokračovat v nastaveném trendu s prioritou podpory Ozbrojených sil ČR jak u nás, tak i v zahraničních operacích. Budeme pokračovat v obnově techniky, zbraní, materiálu, zintenzivnění výcviku a zaměříme se na nábor nového personálu,“ řekl nový náčelník Vojenské policie.

rocek_01Foto: Plk. gšt. Jiří Roček s ministryní obrany Janou Černochovou | VP

Mezi nové události týkající se Vojenské policie patří podpis dohody mezi Vězeňskou službou České republiky a Vojenskou policií ze dne 18. dubna, která vymezuje formy a podmínky spolupráce mezi oběma složkami a umožní sdílení nejen výcvikových prostor a prostředků, ale i zkušeností. Rozvoj spolupráce bude zejména v oblastech zadržovacích činností (zvládání davu CRC), služební kynologie, pyrotechnické služby, výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti příslušníků a vzdělávání občanských a civilních zaměstnanců. Dohoda se dále týká realizace společných výcviků, odborné přípravy a vzdělávání.

Kapacity a schopnosti PVO je třeba rozšiřovat neustále. Česká republika je stále v bodu nula, pozdě je ale lépe než později

Ohledně priorit náčelníka Vojenské policie plk. Ročka, které bude dnes představovat na jednání Výboru pro obranu, jsme se zeptali na následující: 

V čem přesně spočívá vaše hlavní priorita ve funkci náčelníka Vojenské policie, kterou je komplexní rozvoj a výstavba této složky?

Se změnou bezpečnostního prostředí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se i Vojenská policie musela zaměřit a reagovat na tuto novou situaci. To znamená, že jednoznačnou prioritou pro Vojenskou policii je prvořadá podpora Ozbrojených sil ČR jak na území ČR, tak i v zahraničí. Dále musí být připravena na řešení krizových situací, a to jak ve spolupráci s AČR, tak i v součinnosti s ostatními bezpečnostními sbory ČR. 

V rámci komplexního rozvoje a výstavby Vojenské policie nás čeká revize Koncepce výstavby VP do roku 2035, která bude provedena do poloviny příštího roku a musí jednoznačně vycházet z požadavků v současnosti již prováděné revize Koncepce výstavby AČR. Důležité jsou však také úkoly spojené s aliančními závazky, které vyplývají z cílových schopností (CT 2017/2021), a na jejichž dosažení v současné době Vojenská policie intenzivně pracuje.

Role ruské informační kampaně na Ukrajině

Jistě budete klást důraz i na vaše alianční závazky, můžete nám je přiblížit? V souvislosti s těmito závazky Vojenskou policii čeká účast v několika zahraničních operacích, můžete nám prozradit, jaké úkoly v nich budete plnit?

Další Čtení :  Peklo ukrajinské fronty: Ukrajinci vedou boj o duši národa

Kromě standartních úkolů policejní ochrany a podpory, které VP plní ve prospěch OS ČR, včetně podpory v současných zahraničních operacích, připravuje Vojenská policie jednotku pro nasazení v Kosovu. Tato jednotka bude plnit úkoly v koordinaci s italskými Carabinieri v sestavě vojenského specializovaného prvku (tzv. Military Specialised Unit – MSU). 

Dále VP připravuje a bude vysílat na základě schváleného mandátu tým na podporu vyšetřování válečných zločinů v rámci Mezinárodního trestního soudu (ICC).

V neposlední řadě nesmím opomenout důležité podzimní cvičení SHARP LYNX 2023 na území ČR v rámci projektu Multinational Military Police Batalion (MNMPBAT). Prapor je složen z příslušníků Vojenských policií partnerských států NATO: České republiky, Slovenské republiky, Polska, Chorvatska, a nově také Gruzie, která má od loňského roku statut partnera tohoto projektu. Toto cvičení bude o to zajímavější, že právě česká Vojenská policie má v letošním roce vedoucí roli v podobě chairmana celého projektu a velitele praporu.

Z dnešního zasedání Výboru pro obranu přineseme jako obvykle komplexní reportáž.

Další Čtení :  Premiér v Excalibur Army ocenil projekt modernizace T-72 pro Ukrajinu, který koordinuje Ministerstvo obrany

Plk. Jiří Roček

Plukovník Jiří Roček je od 1. března 2023 náčelníkem Vojenské policie. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1991–2009 prošel postupně velitelskými i štábními funkcemi u dělostřelectva od stupně četa, oddíl, základna až po náčelníka štábu 13. dělostřelecké brigády. V roce 2014 úspěšně absolvoval kurz Generálního štábu Řízení obrany státu – se zaměřením na vojenské umění, strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku. V roce 2009 přešel k Vojenské policii na pozici náčelníka štábu Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha, posléze se stal zástupcem velitele a v letech 2011–2021 byl velitelem tohoto velitelství. V roce 2009 působil v zahraniční misi jako velitel 13. kontingentu KFOR. Od 1. dubna 2021 byl zástupcem náčelníka Vojenské policie.

Zdroj: VP

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba:

Další Čtení :  Rheinmetall a CSM Industry představily nové speciální vozidlo HX 8x8 Excavator