Od Off

Představujeme: Velitelství Vojenské policie Tábor

Přidat na Seznam.cz

Velitelství Vojenské policie Tábor je jedno ze tří velitelství Vojenské police (VeVP Praha, VeVP Tábor a VeVP Olomouc). Táborské velitelství disponuje pohotovostním oddělením, kynologickou službou, pyrotechnickou službou a autoškolou VP. Pojďme si toto velitelství více přiblížit, a to včetně rozhovoru s jeho novým velitelem plukovníkem Janem Ševčíkem.

64Foto: Táborské velitelství disponuje pohotovostním oddělením, kynologickou službou, pyrotechnickou službou a autoškolou VP. | VeVP Tábor

Pohotovostní oddělení Velitelství Vojenské policie Tábor je určené k provedení opatření rychlého zásahu v rámci daného teritoria, v případě potřeby na celém území ČR, a k plnění úkolů Vojenské policie na základě pokynu náčelníka Vojenské policie. Dále ve spolupráci s ostatními složkami VeVP provádí ochranu a doprovody určených osob a skupin vozidel a podobně. V rámci kynologické služby se pak provádí úkoly spojené s praktickým nasazením služebních psů, kteří jsou mimo jiné vycvičeni na vyhledávání omamných a psychotropních látek, výbušnin a zbraní. Pyrotechnická služba pak v rámci působnosti Vojenské policie plní například úkoly při nálezech munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů s cílem je zneškodnit a pořídit kriminalistickou dokumentaci. V rámci autoškoly VP se pak plní úkoly spojené se základní přípravou řidičů, zdokonalovací přípravou řidičů nebo například úkoly spojené s kontrolním výcvikem řidičů.

Viktor Talanov z Inflatechu: Na Ukrajině se neválčí proti Rusku, ale Putinově režimu

b1Foto: Doprovod kolony zahraniční armády | VeVP Tábor

V souvislosti s představením Velitelství Vojenské policie Tábor jsme také položili několik otázek novému veliteli, plk. Janu Ševčíkovi.

Máte jako nový velitel Velitelství Vojenské policie Tábor v plánu nějaké konkrétní změny?

Jsem ve funkci teprve pár týdnů, takže jsem stále ve fázi seznamování. Ještě jsem se ani zdaleka nedostal na všechna pracoviště, jak mám v plánu. Samozřejmě jsem ze svého bývalého působiště na Hlavním Velitelství Vojenské policie nějaké povědomí o táborském útvaru měl, zejména o dopravní a pořádkové službě, nicméně moje současná pozice je něco docela jiného. Velmi si vážím důvěry, které se mi s mým novým služebním zařazením dostalo. Zároveň si plně uvědomuji odpovědnost spojenou s touto funkcí a chci ji vykonávat s pokorou. Co se týká změn, tak určitě nechystám žádnou revoluci. Důležitá je podle mě kontinuita a postupný vývoj, chcete-li evoluce. Chci tedy navázat na práci svého předchůdce plk. Hutáka, jehož si velmi vážím jak profesně, tak lidsky a od něhož jsem převzal útvar ve skvělé kondici. Je to pro mě velký závazek, ale jsem přesvědčen, že s týmem lidí, kterým mám tu čest velet, to zvládneme.

Útvar rychlého nasazení je tu přes 40 let: velký rozhovor s bývalým šéfinstruktorem URNA

Jak je na tom vaše personální naplněnost?

Další Čtení :  Plánovaná omezení otevírací doby Armádního muzea Žižkov

Personální naplněnost útvaru přesahuje 90 %, což je vzhledem k tomu, že Vojenská policie je výběrovou složkou, poměrně slušné číslo. Nechceme se tím ovšem nechat uchlácholit a určitě v našich řadách rádi přivítáme nové schopné kolegy. Myslím, že Vojenská policie má rozhodně co nabídnout.

20221013_102236Foto: Pyrotechnická kontrola civilního automobilu příslušníkem VP v rámci CZ PRE | VeVP Tábor

Jaká je dosavadní spolupráce s příslušníky aktivní zálohy? Budete chtít vzájemnou spolupráci mezi profesionály a příslušníky AZ do budoucna zintenzivnit?

Spolupráce s příslušníky Aktivní zálohy VeVP Tábor je na velmi dobré úrovni. K tomu přispívá i skutečnost, že aktuální počet příslušníků Aktivní zálohy VeVP Tábor tvoří cca 50 % bývalých příslušníků Vojenské policie a druhou polovinu tvoří příslušníci z civilního prostředí, kteří mají zdravý zápal. Udržování spolupráce mezi profesionály a příslušníky aktivní zálohy není u Vojenské policie vzhledem k nízkému počtu příslušníků tak složité jako u útvarů, které disponují vyššími desítkami či stovkami příslušníků aktivní zálohy. Již nyní se příslušníci aktivní zálohy podílejí na společných hlídkách s profesionálními příslušníky při zabezpečování akcí na veřejnosti nebo při prohlubování znalostí při výkonu dopravně pořádkových hlídek. Součinnost mezi profesionály a příslušníky aktivní zálohy bychom rádi i v budoucnu prohlubovali, a to zapojením příslušníků AZ do plnění běžných úkolů, které Vojenská policie plní.

Jakou výzbroj či techniku primárně potřebujete, abyste mohli optimálně plnit zadané úkoly?

Pro plnění úkolů Vojenské policie v míru jsme dle mého názoru vybaveni velmi dobře, a to jak po stránce výzbroje, tak techniky. Materiál je doplňován a obměňován dle plánů a koncepčních dokumentů Vojenské policie. Je to samozřejmě nikdy nekončící proces, protože všechno má svůj životní cyklus. Naproti tomu ne tak dobrá situace je ohledně materiálu potřebného k plnění úkolů ve válečných oblastech nebo za stavu ohrožení státu či válečného stavu, kdy by Vojenská policie měla poskytovat podporu armádě dle doktrinálních standardů NATO. Jak se ale říká, všechno zlé je pro něco dobré. V tomto případě barbarská agrese Ruska vůči Ukrajině, kterou si asi málokdo uměl v Evropě v 21. století představit, nás probudila z letargie a v současnosti se přesně v duchu hesla „připravuj se na nejhorší, doufej v nejlepší“ pracuje na zlepšení i v oblasti tohoto vybavení.

Další Čtení :  Česká společnost RETIA na IDETu představila své radary i budoucí spolupráci s Izraelci

83Foto: Pyrotechnik při výcviku zneškodnění podezřelého předmětu vodním paprskem | VeVP Tábor

Plukovník Mgr. Jan Ševčík

Studoval na Policejní akademii ČR nejdříve bakalářský a později magisterský studijní program v oboru Bezpečnostně právní studia, Policejní management a kriminalistika. Studium dokončil v průběhu své vojenské kariéry v roce 2009. V letech 2003–2010 působil jako důstojník na oddělení dopravní a pořádkové služby Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha. V roce 2006 se účastnil jako vedoucí starší důstojník skupiny výcviku policejních jednotek 12. kontingentu AČR – Roty vojenské policie zahraniční operace Stabilisation Force – Multinational Forces in Iraq (Irák). Od roku 2010 působil na Hlavním velitelství Vojenské policie, kde v letech 2011–2019 zastával pozici náčelníka oddělení dopravní a pořádkové služby. V letech 2020–2023 působil jako zástupce náčelníka odboru koordinace policejního výkonu Hlavního velitelství Vojenské policie. Dne 1. 4. 2023 byl jmenován do hodnosti plukovníka a zároveň ustanoven na systematizované místo velitele Velitelství Vojenské policie Tábor, nositele čestného názvu „Táborských husitů“.

Sevcik - VP Tabor-IMG_0001_13x18
Foto: Plukovník Mgr. Jan Ševčík | VeVP Tábor

Zdroj: VeVP Tábor

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba:

Další Čtení :  SKLENOVSKÝ Bruno / 1893 – 1957