Od Off

Vojenské zpravodajství – nenápadná, avšak velmi důležitá instituce

Přidat na Seznam.cz

Vojenské zpravodajství (VZ) je na jednu stranu nenápadná instituce spadající pod resort obrany, ale o to důležitější. Bez přítomnosti jejího ředitele nebo některého z jeho zástupců se zejména v minulém roce neobešlo žádné jednání Výboru pro obranu Parlamentu České republiky. Význam zpravodajských informací si uvědomovali už zakladatelé Československého státu, proto Vojenské zpravodajství, které za svou existenci prošlo různými obměnami, oslavilo 104. výročí založení.

shutterstock_1936992886Foto: Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky, o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky. | Shutterstock

Abychom se vyznali v systému zpravodajských služeb, je potřeba v úvodu konstatovat, že VZ zabezpečuje informace důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky, o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky. Na základě novely zákona o VZ je od července 2021 odpovědné za kybernetickou obranu ČR. Plní i další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vojenské zpravodajství úkoluje vláda, prezident republiky s vědomím vlády, výjimečně NBÚ. Vojenské zpravodajství získává informace z otevřených, neveřejných i zpravodajských zdrojů. Vojenské zpravodajství má poměrně robustní kontrolní systém. Jeho činnost podléhá kontrole vlády, Ministerstva obrany, parlamentní Stálé komise pro kontrolu činnosti VZ a dalších vnitřních i speciálních kontrolních orgánů, například nezávislého
inspektora kybernetické obrany. Jak je u tajných služeb běžné, při své činnosti VZ ve velké míře pracuje s utajovanými skutečnostmi, kdy například všechny informace sdělované Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost jsou zpravidla v režimu důvěrné nebo tajné.

Plk. Otakar Foltýn: Mezi mé priority patří podstatně bližší spolupráce s armádou

Nejen v souvislosti se sledováním nových hrozeb jsme položili několik otázek veliteli Vojenského zpravodajství genpor. Janu Berounovi.

Další Čtení :  Přípravy na sobotní tankový den vrcholí. Podívejte se na fotografie z příprav

Pane generále, jednou z priorit je v současné době ochrana kyberprostoru. Jak jsou rozdělené kompetence mezi VZ a NÚKIB, resp. je mezi VZ a NÚKIB nějaká užší spolupráce?

Kompetence jsou rozděleny jednoznačně a jasně. Obě instituce májí zákonem vymezenou oblast působnosti. My se podílíme na aktivní obraně státu před napadením. NÚKIB spíše vytváří pravidla bezpečnosti a dohlíží, aby byly ze strany strategických institucí dodržovány. Realita kybernetického prostoru je však taková, že se na to nedá pohlížet izolovaně. Jestliže se říká, že všechno souvisí se vším, tak v kyberprostoru to platí dvojnásob. Takže bez nějaké užší spolupráce si to vlastně ani nelze představit. Spolupracujeme na denní bázi a velmi intenzivně. Koordinujeme jednotlivé kroky, sdílíme navzájem poznatky, ale spolupracujeme například i v oblasti vzdělávání našich expertů.

berounFoto: Genpor. Jan Beroun | VZ

Pracuje VZ na úkolech samostatně (samo si je vyhledává) nebo dostává zadání?

Existují jasná pravidla daná zákonem. Úkoly nám může zadávat vláda, případně (prezident) s vědomím vlády. Což ale neznamená, že čekáme až dostaneme zadání shora. Na prvním místě je samostatná aktivita, pro kterou nám legislativa vymezuje působnost a pravomoci. Zkráceně řečeno – Vojenské zpravodajství trvale zabezpečuje informace důležité pro obranu a bezpečnost České republiky.

Jakou roli hraje VZ v rámci konfliktu na Ukrajině, máte v této souvislosti nějaké nové speciální úkoly?

Bližší podrobnosti sdělovat nemůžu, ale je samozřejmé, že situaci velmi pozorně monitorujeme a analyzujeme. Zintenzivnili jsme také spolupráci s aliančními i nealiančními zpravodajskými službami. A na uzavřených jednáních pravidelně poskytujeme situační brífinky nejen vedení resortu obrany, ale i příslušným výborům Sněmovny nebo Senátu. Děláme naši práci. Aby lidé v exekutivních funkcích měli čerstvé a jasné podklady pro své rozhodování.

Kdo se může stát vojenským zpravodajcem? Nabíráte nové zaměstnance? Jaké předpoklady by měl uchazeč mít?

Další Čtení :  Rozsáhlá exkluzivní reportáž ze Dnů NATO 2022 včetně zajímavých rozhovorů

Když to hodně zjednoduším, může se příslušníkem VZ stát každý trestně bezúhonný občan České republiky. Nábor probíhá průběžně a budu rád, pokud se třeba i na základě našeho rozhovoru budou další uchazeči hlásit. Máme řadu zajímavých pozic pro technicky i humanitně zaměřené jedince.

Jsme tajná služba, máme své nároky, tudíž kritéria pro přijetí jsou přísná. Hledáme lidi nejen s příslušnými schopnostmi a dovednostmi, ale i s morálním kreditem. Všichni naši zaměstnanci také musí získat bezpečnostní prověrku pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi. Těm, co úspěšně projdou výběrovým řízením, na oplátku nabízíme prestižní práci pro stát a zároveň velkou příležitost dělat specifické činnosti, se kterými se v běžné pracovní kariéře nesetkáte. A to mi přijde jako velká výzva pro mladé a nadšené lidi, kteří chtějí dělat smysluplnou a současně opravdu výjimečnou práci. Zájemcům doporučuji navštívit webové stránky Vojenského zpravodajství www.vzcr.cz, kde najdou více podrobností o průběhu výběrového řízení a základní kontakty. 

cyklus
Foto: Zpravodajský cyklus Vojenského zpravodajství s vnitřními procesy a evaluacemi | VZ

Změnila se nějak podle vás bezpečnostní situace v ČR po vypuknutí války na Ukrajině? Hrozí podobné situace, jako byly například výbuchy ve Vrběticích?

Ruským napadením Ukrajiny se bezpečnostní situace změnila globálně. Několik desítek let jsme žili v relativním klidu a bezpečí. Vladimír Putin nám v únoru tento pocit bezstarostnosti rychle vzal. Musíme být mnohem obezřetnější, na druhou stranu nechci naše občany strašit násilnými akcemi.

Je ale naprosto zřejmé, že bez ohledu na rozpad východního bloku, Rusko nikdy nerezignovalo na snahu udržet si vliv na veřejné mínění a ekonomické dění v ČR. A k tomu využívá širokou škálu nástrojů. Od vlastnických podílů ve firmách, přes viditelnou i skrytou podporu prorusky orientovaných jednotlivců, skupin a médií, až třeba po propagandistické působení na početnou ruskou menšinu žijící v České republice.

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba:

Další Čtení :  Výbor pro obranu řešil nákup pásových BVP pro AČR i situaci na Ukrajině