Od Off

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov loni zkompletovala „trojkorunu“ nejvýznamnějších muzejních ocenění

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov loni zkompletovala „trojkorunu“ nejvýznamnějších muzejních ocenění

04. 02. 2024

Stavba roku 2022, Muzejní počin roku v Národní soutěži muzeí – Gloria Musaealis 2022 a „památkářský Oscar“ – ocenění Patrimonium pro futuro 2023 – cena Národního památkového ústavu v kategorii Prezentace a popularizace. To je seznam ocenění, která získala rekonstrukce Armádního muzea Žižkov. Svůj hlas nám můžete dát i vy! Pokud se vám naše muzea líbí, můžete pro ně hlasovat v soutěži veřejnosti o Muzeum roku.

Vojenský historický ústav Praha za zdařilou rekonstrukci Armádního muzea Žižkov zkompletoval „pomyslnou trojkorunu“. Tedy triumf ve třech v daném oboru oceňovaných soutěžích. V ledním hokeji se takto označuje prestižní skupina hráčů, kteří dokázali vyhrát mistrovství světa, zimní olympijské hry a Stanley Cup. V motoristickém sportu vítězové 500 mil Indianopolis, 24 hodin Le Mans a Velké ceny Monaka.

Stejně výjimečným úspěchem je pro muzejní instituci ocenění v největší soutěži v oboru architektury a stavitelství Stavba roku, v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis a v soutěži Patrimonium pro futuro. Všechny tři ceny jsou nejen zcela mimořádným oceněním práce všech zaměstnanců Vojenského historického ústavu Praha, kteří se na přípravě a realizaci nové expozice podíleli, ale především celého resortu Ministerstva obrany České republiky, který příkladně pečuje o odkaz naší národní historie.

Stavba roku 2022

První ocenění, které čtyřletá a mnoho let předtím připravovaná rekonstrukce Armádního muzea Žižkov získala, je titul Stavba roku 2022, kterou vyhlašuje Česká stavební akademie. „Cena je udělena za provedení rozsáhlých stavebních úprav a rekonstrukce stavby, kterými bylo dosaženo významného rozšíření využitelných ploch a změny účelu původních pro potřeby moderního muzejnictví, s vysokým respektem k památkové ochraně stavby a jejím umělecko-řemeslným prvkům, potřebám expozic a komfortu návštěvníků. Porota ocenila stavebně technické řešení moderně pojaté expozice, která je zaměřena na historii české státnosti a vojenství v našich zemích od pravěku po současnost. Zároveň i čistotu provedení stavebních detailů a pokoru k původní podobě objektu a významu stavby,“ uvádí se v hodnocení poroty. Navíc se po rekonstrukci stala téměř stoletá budova bezbariérovou díky novému vstupu a vybudovanému výtahu a plošinám mezi patry expozice 2. světové války. Více informací o tomto ocenění se dočtete zde

Další Čtení :  Finský projekt na nákup letounů F-35 se přiblížil svému cenovému stropu

Gloria Musaealis

Rozšíření prostor pro vystavování předmětů přebudováním původních depozitářů na výstavní prostory, nový návštěvnický vchod a pečlivý přístup při hlídání detailů funkcionalistické stavby otevřené v roce 1932 prezidentem T. G. Masarykem ocenila také porota Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis. Ta je nejvyšším oceněním pro muzejní instituce v České republice a přispívá ke zvýšení jejich prestiže. Uděluje se v kategorii Muzejní publikace roku, Muzejní výstava roku a Muzejní počin roku. „Po letech snah o rekonstrukci muzea je toto ocenění velkým zadostiučiněním. Spojení realizace rekonstrukce budovy s tvorbou stálých expozic v rámci jednoho projektu se ukázalo jako velmi šťastné a všechny expozice obsahující na tři stovky vitrín s více než 7 000 exponáty jsme mohli návštěvníkům zpřístupnit pouhých osm měsíců po převzetí rekonstruované budovy. To považuji za unikátní v celoevropském měřítku a je to obrovská zásluha všech mých kolegyň a kolegů, kteří na přípravách strávili tisíce hodin práce. Přál bych si, aby se muzeum stalo inspirací pro celé české muzejnictví. Rádi se podělíme se svými zkušenostmi i s tím, jak předávat informace o naší historii nejmladší generaci. Všechny srdečně do Armádního muzea na Žižkově zvu,“ řekl při děkovné řeči ředitel Vojenského historického Ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek. Více detailů k ocenění Gloria Musaealis v tomto článku.

Další Čtení :  Ministryně obrany rozetla gordický uzel – prapory 7. brigády se mohou těšit na CV90. Letectvo na F-35

Patrimonium pro futuro

Zatím poslední ocenění získalo Armádní muzeum Žižkov 28. listopadu 2023, kdy jeho ředitel – brigádní generál Aleš Knížek a ředitel odboru muzeí plukovník Michal Burian převzali cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2023 v kategorii Prezentace a popularizace Jejich poděkování patřilo zejména pracovníkům Národního památkového ústavu, kteří se na úspěšné rekonstrukci komplexu budov Armádního muzea Žižkov zásadní měrou podíleli – Ondřeji Šefců, Pavlíně Dolejské, Anně Schránilové a Jaroslavu Podliskovi. Výsledkem je nejen krásně zrekonstruovaná budova a nová expozice, ale především více než 180 000 návštěvníků a zejména více než 10 000 žáků a studentů ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří již absolvovali vzdělávací lekce a komentované prohlídky. Spokojenost návštěvníků je pro všechny autory expozice tím zdaleka největším oceněním. „Památkářský Oscar“ se v roce 2023 rozdával již podesáté těm, kdo se zasloužili o záchranu, obnovu, ale také prezentaci nebo správu památek. Národní památkový ústav tak oceňuje příkladné počiny, které si zaslouží uznání široké veřejnosti.

Hlasovat můžete i vy – v soutěži Muzeum roku

Pokud se vám Armádní muzeum Žižkov, případně i další expozice (Národní památník hrdinů Heydrichiády; Letecké muzeum Kbely; Vojenské technické muzeum Lešany) líbí, můžete jim dát hlas v soutěži agentury Czech Tourism s názvem Muzeum roku. Je to hlasování veřejnosti, pro hlasy je nutné se registrovat. Jak na to se dozvíte v našem článku Hlasujte pro muzea Vojenského historického ústavu v anketě Muzeum roku.

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba:

Další Čtení :  Socha Čechie a počátky druhého odboje v Mnichově Hradišti